Tapu

Halka cehennem korkusu ile cennetten yer satın alırlarsa doğrudan cennete gidecekleri vaadiyle yer satılmaktadır.

Martin Luther, duruşma sırasında cennetten para karşılığı yer satan yargıçlara “Cehennemi satar mısınız?” diye sorar.

Yargıçlar “Al cehennemin tapusunu sana bedava veriyoruz” derler ve cehennemin tapusu diye bir belge verirler.

Martin Luther elinde cehennemin tapusu diye verilen belge ile kapının önüne çıkar ve duruşma sonucunu merak eden kalabalığa
“Cehennemin tapusunu bana bedava verdiler. İşte elimde. Cehennem artık benimdir. Bundan sonra cehenneme kimseyi almayacağım.” diye seslenir.

×